سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۳۶ ۲۹
طبقه بندی: سخن روز سازمان حمایت
چچ
هر گاه حاجتمندی را دیدید که آمده و خواسته ای دارد، او را پذیرایی و تکریم کنید

حضرت محمد«صلی الله علیه و آله» :

هر گاه حاجتمندی را دیدید که آمده و خواسته ای دارد، او را پذیرایی و تکریم کنید