سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
فهرست فایل های حوزه برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش وضعیت اقلام کالاهای حساس و ضروری ۱۵۰.۶۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش تکالیف، وضعیت موجود و نیازها ۱۷۵.۲۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد آماری شهریور ماه 1399 ۳۷۳.۷۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد آماری مرداد ماه 1399 ۴۱۰.۳۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد شهریور ماه 1399 ۱۷۷.۳۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf نقش و جایگاه نظام بانکی و سیاست های پولی در ثبات قیمت ها (با تاکید بر نقش نقدینگی و بدهی بانکی) ۲۰۸.۱۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش نوسانات قیمت، بازرسی و نظارت با توجه به اصلاح قیمت بنزین ۱۹۶.۳۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش عملکرد سازمان برای مقابله با ویروس کرونا ۱۹۶.۶۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش روند تغییرات قیمت سطح بازار صد قلم کالاهای منتخب در کشور و مقایسه آن با دوره های زمانی مورد نظر ۲۲۴.۷۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf رئوس اقدامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از آغاز دولت تدبیر و امید تا کنون ۲۰۳.۳۱ کیلوبایت دریافت فایل