سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
فهرست فایل های حوزه بررسیهای اقتصادی و فناوری اطلاعات
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf گزارش قیمت 2 ۱.۶۹ مگابایت دریافت فایل
pdf نمونه گزارش قیمت ۱.۶۹ مگابایت دریافت فایل
pdf گزارش وضعیت اقلام کالاهای حساس و ضروری ۱۵۰.۶۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش تکالیف، وضعیت موجود و نیازها ۱۷۵.۲۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد آماری شهریور ماه 1399 ۳۷۳.۷۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد آماری مرداد ماه 1399 ۴۱۰.۳۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf عملکرد شهریور ماه 1399 ۱۷۷.۳۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf نقش و جایگاه نظام بانکی و سیاست های پولی در ثبات قیمت ها (با تاکید بر نقش نقدینگی و بدهی بانکی) ۲۰۸.۱۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش نوسانات قیمت، بازرسی و نظارت با توجه به اصلاح قیمت بنزین ۱۹۶.۳۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf گزارش عملکرد سازمان برای مقابله با ویروس کرونا ۱۹۶.۶۹ کیلوبایت دریافت فایل
No Cache
Generate time: 1.8206707636515
Query time: 1.2721053759257