سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
فهرست فایل های حوزه بازرسی و رسیدگی به تخلفات
عنوان حجم فایل دریافت فایل
pdf «عملکرد بخش بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت طی شهریور 99» ۲۰۵.۶۳ کیلوبایت دریافت فایل
pdf «عملکردسازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دربخش بازرسی طی اردیبهشت 99» ۲۰۶.۰۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf «عملکردسازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دربخش بازرسی طی فروردین99» ۲۰۵.۵۵ کیلوبایت دریافت فایل
pdf ارزیابی یکساله 1398 سامانه اعلام موجودی ۱۲۴.۶۶ کیلوبایت دریافت فایل
pdf ارزیابی اسفند ماه سال 1398 سامانه اعلام موجودی ۱۲۷.۴۴ کیلوبایت دریافت فایل
pdf «عملکردسازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دربخش بازرسی طی اسفند 98» ۲۰۶.۰۸ کیلوبایت دریافت فایل
pdf «عملکردسازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دربخش بازرسی طی بهمن 98» ۲۰۵.۳۲ کیلوبایت دریافت فایل
pdf ارزیابی بهمن ماه سال 1398 سامانه اعلام موجودی ۱۲۷.۲۹ کیلوبایت دریافت فایل
pdf ارزیابی دی ماه سال 1398 سامانه اعلام موجودی ۱۲۷.۳۷ کیلوبایت دریافت فایل
pdf «عملکردسازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دربخش بازرسی طی دی 98» ۲۰۵.۶ کیلوبایت دریافت فایل