سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
شنبه, ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۳۸ ۱۵
چچ
درج قیمت بر روی کالاها ضروری است/ برخورد با متخلفان

گل محمدی ،رئیس اداره نظارت سازمان صمت ایلام

درج قیمت بر روی کالاها ضروری است/ برخورد با متخلفان

تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلف به نصب برچسب قیمت بر روی کالا و تابلو نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد می شود. براساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای مکلفند با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

ماده دوم قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت ؛ ماده 15 قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را بطور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد اعلام کنند.

همچنین با استناد به ماده 16 قانون نظام صنفی صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ملزم هستند تا فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورتحساب ارایه کنند و همچنین نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتی که در معرض دید همکان باشند نصب کنند.

در همین راستا مطابق ماده 65 قانون نظام صنفی عبارت تخلف عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.

مطابق با مواد قانونی مورد اشاره ، حذف قیمت بر روی کالاهای از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.این در حالی است که در صورت مرتفع نمودن مواد قانونی فوق و حذف قیمت مصرف کننده کالاها در مبادی تولید و الصاق آن صرفا توسط مبادی عرضه بدلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم و مشکلاتی که در چرخه توزیع منجمله مجهز نبودن تمامی فروشگاه ها و مراکز صنفی به سیستم یکپارچه صندوق های الکترونیکی با چالش ها و مشکلاتی از فاصله تامین کالا تا عرضه آن به مصرف کننده نهایی مواجه می شود.

وجود کانال های متعدد توزیع با ضرایب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگی قیمت، عدم اطلاع وآگاهی برخی از عوامل توزیع و خرده فروشان از ضرایب سود مصوب و فراهم شدن شرایطی برای عرضه کنندگان جهت فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت مصرف کننده واقعی، عدم امکان تشخیص قیمت واقعی توسط مصرف کنندگان از عمده ترین مسائل و چالشهای پیشرو است.

بحث دیگر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و عدم رعایت نظام صنفی از سوی آنها از جمله الصاق برچسب قیمت و نرخ نامه از سوی واحدهای مذکور و نیز عدم تجهیز زیرساخت های شبکه توزیع و واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات کشور منجمله صندوق مکانیزه فروش است.

با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان فروشندگان و اصناف عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب نرخنامه در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب و به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد ، اعلام کنند.

بازرسان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها و بازرسین اصناف بر نحوه اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف ، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد .

گفتنی است همچنین هم استانی های عزیز کمافی السابق در صورت مشاهده رعایت نشدن این قانون در واحدهای صنفی می توانند مراتب را از طریق شماره تلفن 124 به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات منعکس تا ضمن رسیدگی، اقدام قانونی متناسب نیز به عمل آید.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 9.140261332194
Query time: 8.4606254895528