سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۲۰ ۱۱
چچ
یکصدو نودو نهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شمیرانات برگزار گردید

یکصدو نودو نهمین جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان شمیرانات برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان شمیرانات:اولین جلسه کمیسیون نظارت سالجاری در شهرستان شمیرانات به ریاست میر موسوی رئیس کمیسیون نظارت براصناف شهرستان شمیرانات برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضاء در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان برگزار گردید . در این جلسه در خصوص موضوعات ارجاعی به دبیرخانه کمیسیون و مسائل اصناف بحث و تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 11.569844722748
Query time: 10.88300148646