سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
چهارشنبه, ۰۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۰ ۱۲۵۱
چچ
وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت در گفتگو شفاف و صمیمی با مردم

وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت در گفتگو شفاف و صمیمی با مردم

-مشاهده فیلم کامل مصاحبه از طرق فایل ذیل

منبع:
آدرس کوتاه شده: