سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۰۸ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۲۳ ۱۴۹
چچ

سامانه شفافیت

سامانه شفافیت گامی به سوی: تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه های اجرایی، دسترسی مردم به داده های عمومی، ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرایندهای تجاری و تسهیل در فرایندهای خدمات شهری

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور در راستای ایجاد فضایی شفاف شروع به انتشار اطلاعات مستند خود نموده تا بتواند در راستای رسالت خود بیش از پیش حامی حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
قراردادهاقراردادهای هزینه ای منعقده
اطلاعات عملکردیآمار و اطلاعات عملکردی
مجوزهای صادرهمجوزهای صادره
برنامه توسعه راهبردیبرنامه توسعه راهبردی
صورت جلساتصورت جلسات
تفاهم نامه هاتفاهم نامه ها
لوایح پیشنهادی دستگاهلوایح پیشنهادی دستگاه
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب سامانه شفافیت
پربازدیدترین مطالب سامانه شفافیت
No Cache
Generate time: 1.8256527582804
Query time: 1.1627372105916