سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۳:۴۱ ۲۱۴۱
چچ

راهنمای مراحل قیمت گذاری کالاهای وارداتی با ارز رسمی

راهنمای مراحل قیمت گذاری کالاهای وارداتی با ارز رسمی (موضوع تصویب نامه شماره 70220/ت55633هـ مورخ29/5/97 هیات محترم وزیران)

 
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 1.8952247301737
Query time: 1.1767500241597