سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۰۵ ۸۶۸
چچ
حوزه مدیر عامل-اداره کل هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها

حوزه مدیر عامل-اداره کل هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها

مجید ارغنده پور

مجید ارغنده پور
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها

دبیر شورای سیاست گذاری و اجرایی روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

سوابق تحصیلی:
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
لیسانس خبرنگاری ، مدیریت دولتی
بخشی از سوابق اجرایی:
- مدیر کل دفتر نظارت های غیر دولتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- معاون مدیر کل دفتر نظازت بر تشکلها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
- مدیر دفتر معاونت امور اشتغال وزارت بازرگانی
- مدیر دفتر ریاست و امور عمومی مرکز ملی فرش ایران
- مدیر پروژه نظارت بر شیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
- دبیر شورای سیاست گذاری و اجرایی روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از سال 1392 تا کنون
سوابق دیگر:
- سرپرست روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ارتباط مستقیم: 22058386
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.1216106414795
Query time: 2.4424772262573