سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰ ۱۰۳۹
چچ
اداره کل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد

اداره کل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد

مجید ارغنده پور
مدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد

سوابق تحصیلی:
- فوق لیسانس مدیریت صنعتی
- لیسانس خبرنگاری ، مدیریت دولتی
سوابق اجرایی:
- مدیرکل دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها
- معاون مدیرکل دفترامور نظارتهای غیر دولتی
- رئیس دفتر ریاست سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع
ارتباط مستقیم: 22058386

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.5312287012736
Query time: 0.79021708170573