سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
شنبه, ۲۸ تیر ۱۳۹۹ ۰۹:۱۳ ۲۳۳۷
چچ

فرم های ثبت قیمت های خود اظهاری در سامانه https:\\124.ir

توجه :

1- فعالان اقتصادی برای درج قیمت کالا می بایست نسبت به تکمیل تعهد نامه به شرح فایل شماره 1 در سربرگ رسمی شرکت و بارگذاری آن در سایت 124 اقدام نمایند.

2- فایل شماره 2 حاوی راهنمای تصویری ثبت قیمت کالا می باشد

فایلهای پیوست
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات