سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سه شنبه, ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۴:۲۰ ۲۸۰۸
چچ

پرسشنامه سنجش میزان رضایت‌مندی شاکیان از عملکرد سازمان صنعت معدن و تجارت در پاسخگویی به شکایات

برای سنجش میزان رضایت‌مندی شاکیان از عملکرد سازمان صنعت معدن و تجارت در پاسخگویی به شکایات ، می توانید از لینک زیر ضمن پیگیری شکایت خود در نظرسنجی مربوط هم شرکت نمایید
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات