سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹ ۸۹۳
چچ

سند راهبرد مشارکت

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

راهبرد مشارکت

این سازمان کلیه قوانین و مقررات خود اعم از بخش نامه ها،آیین نامه ها ،دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و... را ازطریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم مخاطبان قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتفقادات سازنده از طریق فرم های الکترونیکی نسبت به اصلاح آن اقدام می نماید.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 3.1223471959432
Query time: 2.4558231035868