سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹ ۶۲۰
چچ

بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی

دریافت اطلاعات و مدارک افراد بخشی از حریم خصوصی فرد محسوب میگردد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 1395/12/28ملزم به رعایت آن میباشد و صرفاً اطلاعاتی را از افراد و کاربران دریافت مینماید که در جهت بهبود و ارائه هر چه بهتر خدمات بوده و از انتشار یا در اختیار قرار دادن آن به فرد یا موسسه دیگر خودداری می نماید.

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 3.2095799446106
Query time: 2.5218725204468