سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
یکشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ۱۵:۲۷ ۵۰۱۲
چچ

راهنمای خدمات الکترونیک

نام خدمت

مسئول انجام خدمت

شماره تماس

پست الکترونیک

پایش قیمت بازار کالاهای منتخب

دفتر بررسی قیمت

22053573-22042009

gheymat_cppo@mimt.gov.ir

محاسبه قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و وارداتی و پرونده های تعزیراتی

دفتر بررسی قیمت - معاونت نظارت برکالاهای سرمایه ای و خدمات - معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه توزیعی

22053573-22042009

gheymat_cppo@mimt.gov.ir

دریافت قیمت کالا و خدمات

دفتر بررسی قیمت - معاونت نظارت برکالاهای سرمایه ای و خدمات - معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه توزیعی

22053573-22042009

gheymat_cppo@mimt.gov.ir

بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی

معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات

26200204 021

ghachagh_cppo@mimt.gov.ir

دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی ویژه کالا و خدمات

اداره کل امور حقوقی و تعزیرات

22058328

r_hoghoghy_cppo@mimt.gov.ir

ناظران افتخاری

دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها

26309194

صدور پروانه برای فعال سازی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان

دفترهماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها

26309194

اعطای گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان

دفترهماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها

22058386

ngo_cppo@mimt.gov.ir

تعیین تعرفه خدمات صنفی ، بازرگانی ، عمومی و زیر بنایی و ...

دفتر بررسی قیمت،معاونت نظارت برکالاهای سرمایه ای و خدمات- معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی

22053573

gheymat_cppo@mimt.gov.ir

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
آخرین مطالب راهنمای خدمات الکترونیک
پربازدیدترین مطالب راهنمای خدمات الکترونیک
No Cache
Generate time: 3.2428040504456
Query time: 2.5624707539876