سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۱۴ ۹۸۰۹
چچ
معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

عباس تابش

معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

سوابق تحصیلی:

دکترای اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه

بخشی از سوابق اجرایی:
- عضو موظف هیات مدیره و معاون اقتصادی صندوق ضمانت صادرات ایران
- رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران
- مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
- رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان بوشهر
- مدیر کل نوسازی و تحول اداری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.3966779708862
Query time: 0.69386736551921