سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۲۸ ۳۵۵۷
چچ

معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات - اداره کل بازرسی خدمات

پرویز فرجی
مدیرکل بازرسی خدمات

سوابق تحصیلی:
- فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق اجرایی:
- معاون پشتیبانی اداره کل تحول اداری و توسعه منابع انسانی
- رئیس اداره تشکیلات و تحول اداری
- رئیس اداره آموزش
- رئیس گروه تشکیلات و بهبود روشها
ارتباط مستقیم: 22058608 ، 22042235

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.0299213727315
Query time: 1.2232197125753