سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
یکشنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۹ ۱۱:۳۰ ۱۵۳۰
چچ

راهنمای شرایط و مراحل پذیرش طرح های پژوهشی

  • مراجعه به سایت سازمان حمایت و بررسی اولویت های پژوهشی ( cppo.mimt.gov.ir )
  • انتخاب موضوع مطابق اولویتهای پژوهشی سازمان (در سایت موجود است)
  • تهیه پروپزال مربوطه مطابق با فرمهای مخصوص و چارچوب مورد نظر سازمان (موجود در سایت )، ارائه پروپزال خارج از چارچوب به منزله رد و عدم پذیرش طرح می باشد.
  • ارسال پروپزال به آدرس پستی و الکترونیکی( m_eghtesadi_cppo@mimt.gov.ir ) و پیگیری از طریق تماس تلفنی از طریق شماره 2258608-021 و پیگیری موفقیت ارسال و دریافت از سوی متقاضی.(لازم به ذکر است بررسی پروپزال منوط به ثبت آن در دبیرخانه سازمان می باشد)
  • پیشنهادیه مربوطه در برنامه کار و کمیته قرار گرفته و در صورت لزوم طی مکاتبه و یا تماس تلفنی نتایج آن به اطلاع متقاضی می رسد.
  • عدم ارائه آدرس دقیق و صحیح از سوی متقاضی به منزله رد درخواست و پیشنهاد می باشد.
  • در صورت عدم ارائه اصلاحات و یا موارد درخواستی کمیته ( و یا عدم ارائه به موقع آنها) از سوی متقاضی بررسی پیشنهادیه متوقف و درخواست لغو می گردد.
  • در صورت تصویب و تایید پروپزال ارسالی و تامین منابع مالی و انجام مذاکرات لازم با عقد قرار داد شرح وظایف کارفرما (سازمان) و مجری (متقاضی) شفاف و مشخص می شود . سایر موارد و نکات در فرمهای قرار داد ذکر شده که رعایت آن از سوی طرفین الزامی است )
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 2.9716259638468
Query time: 2.2936061223348