سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سه شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۵:۴۵ ۵۴۰۴
چچ

ناظرین برتر

ناظر افتخاری برتر، ناظری است که ضمن حضور در جامعه و مشاهده عملکرد واحدهای اقتصادی با هماهنگی مداوم با مراجع ذیربط در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، از طریق مکاتبه پستی، سایت اینترنتی و ...  بطور میانگین در هر ماه گزارش های مستدل، منطقی و صحیح براساس متوسط گزارشهای مورد انتظار استان تکمیل و ارسال نماید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.0605494181315
Query time: 2.2873479525248