سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۰۱ ۴۸۶۹
چچ
معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای - اداره کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی

معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای - اداره کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی

اکبر تقوی شوازی

مدیر کل نظارت بر کالاهای غیر فلزی

سوابق تحصیلی:

دکترای علوم سیاسی

سوابق اجرایی:
مدیرکل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی
مدیرکل امور بازرسین و ناظرین سازمان بازرسی و نظارت
مدیرکل نظارتهای مردمی و رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی و نظارت
مدیرکل نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان بازرسی و نظارت
مدیرکل نظارت بر خدمات غیردولتی سازمان بازرسی و نظارت
مدیرکل سازمان بازرسی و نظارت استان یزد
-
ارتباط مستقیم: 22058570 -22042019پست الکترونیک: gheyrefelezi_cppo@mimt.gov.ir

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 9.2197872797648
Query time: 8.5282597541809