سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۲۲ ۳۲۸۵
چچ

معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات - اداره کل نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی و اقتصادی

محسن حسینلویی

مدیر کل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی

سوابق تحصیلی:
-
سوابق اجرایی:
معاون اداره کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ارتباط مستقیم: 22059158 -26205887پست الکترونیک: shabakehtoziee_cppo@mimt.gov.ir
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.7026759783427
Query time: 3.0476380983988