سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سه شنبه, ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۲۸ ۲۲۸۴
چچ

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع - اداره کل مالی و ذیحسابی

کاووس حسن پور
مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

سوابق تحصیلی:
سوابق اجرایی:
ارتباط مستقیم: 22017887 -22059381پست الکترونیک: mali_cppo@mimt.gov.ir

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 11.638748645782
Query time: 10.91291252772