سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۳۵ ۳۷۴۰
چچ
حوزه مدیرعامل - اداره کل حوزه مدیرعامل

حوزه مدیرعامل - اداره کل حوزه مدیرعامل

محمدرضا یزدانی
دبیر هیئت مدیره و مدیرکل حوزه مدیرعامل

سوابق تحصیلی:
بخشی از سوابق اجرایی:
- معاون امور هماهنگی و نظارت بازرگانی حوزه معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور
- مدیر کل نوسازی و تحول سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور
- معاون برنامه ریزی و اداری مالی سازمان بازرگانی استان تهران
- عضو هیات مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 7 کشور(استانهای گیلان، اردبیل ، قزوین)و مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل
- معاون برنامه ریزی و اداری مالی سازمان بازرگانی استان اردبیل
- مدیر برنامه ریزی و پژوهش سازمان بازرگانی استان سمنان
- رئیس گروه برنامه ریزی سازمان بازرگانی استانهای سمنان و اردبیل
سوابق دیگر:
- بازرس ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
ارتباط مستقیم: 22058353 پست الکترونیک: daftarriyasat_cppo@mimt.gov.ir

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.0405847231547
Query time: 2.387408097585