سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۲۱۴۲۰۰۹
چچ

معرفی معاونین و مدیران

اعضای هیئت مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1عباس تابشمعاون وزیر، رنیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمانسوابق
2رضا کوثریعضو هیات مدیرهسوابق
3وحید مناییعضو هیات مدیرهسوابق
4سیّد داوود موسویعضو هیات مدیرهسوابق
5سید جواد احمدیعضو هیات مدیرهسوابق

حوزه مدیرعامل

1محمدرضا یزدانیمدیرکل حوزه مدیرعاملسوابق
2قربانعلی رفیعیمدیرکل دفتر بررسی قیمتسوابق
3فرزاد قانعمدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازیسوابق
4مجید ارغنده پورمدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهادسوابق
5سید مجتبی سجادی جزیمدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیراتسوابق

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
1رضا کوثریمعاون توسعه مدیریت و منابعسوابق
2میریعقوب منیریمدیرکل تحول اداری و توسعه منابع انسانیسوابق
3کاووس حسن پورمدیرکل امورمالی و ذیحسابیسوابق
4حسین باباییمدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجهسوابق

حوزه معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی
1سیّد داوود موسویمعاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفیسوابق
2داریوش بهنود قاسمیمدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده های دامیسوابق
3اسماعیل مهدی پورمدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و داروییسوابق
4-مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفیسوابق

حوزه معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای
1وحید مناییمعاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ایسوابق
2حسن اله یاریمدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنیسوابق
3اکبر تقوی شوازیمدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزیسوابق
4علیرضا رستمیمدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه ایسوابق

حوزه معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات
1سیدجواد احمدی خضربیگیمعاون بازرسی و نظارت بر خدماتسوابق
2محسن حسینلوییمدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی و اقتصادیسوابق
3مهرداد ایزدیسرپرست نظارت بر خدمات زیر بنایی و بازرگانیسوابق
4پرویز فرجیسرپرست اداره کل بازرسی خدماتسوابق

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 2.7553327878316
Query time: 2.0711129506429
From Cache
Generate time: 0.19312000274658
Query time: 0.064920425415039