سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
چهارشنبه, ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۴۳ ۴۳۶۴۳
چچ

معرفی معاونین و مدیران

اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 عباس تابش معاون وزیر، رنیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان سوابق
2 رضا کوثری عضو هیات مدیره سوابق
3 وحید منایی عضو هیات مدیره سوابق
4 سیّد داوود موسوی عضو هیات مدیره سوابق
5 سید جواد احمدی عضو هیات مدیره سوابق

حوزه مدیرعامل

1 محمدرضا یزدانی مدیرکل حوزه مدیرعامل و هماهنگی امور استانها سوابق
2 قربانعلی رفیعی مدیرکل دفتر بررسی قیمت سوابق
3 فرزاد قانع مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سوابق
4 مجید ارغنده پور مدیرکل روابط عمومی و تشکلهای مردم نهاد سوابق
5 سید مجتبی سجادی جزی مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سوابق

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
1 رضا کوثری معاون توسعه مدیریت و منابع سوابق
2 میریعقوب منیری مدیرکل تحول اداری و توسعه منابع انسانی سوابق
3 کاووس حسن پور مدیرکل امورمالی و ذیحسابی سوابق
4 حسین بابایی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سوابق

حوزه معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی
1 سیّد داوود موسوی معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای مصرفی سوابق
2 داریوش بهنود قاسمی مدیرکل نظارت بر محصولات کشاورزی و فراورده های دامی سوابق
3 اسماعیل مهدی پور مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، غذایی و دارویی سوابق
4 رضا محسنی آهویی مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای مصرفی سوابق

حوزه معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای
1 وحید منایی معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سوابق
2 حسن اله یاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سوابق
3 اکبر تقوی شوازی مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سوابق
4 علیرضا رستمی مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه ای سوابق

حوزه معاونت بازرسی و نظارت بر خدمات
1 سیدجواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و نظارت بر خدمات سوابق
2 محسن حسینلویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه های توزیعی و اقتصادی سوابق
3 مهرداد ایزدی مدیرکل نظارت بر خدمات زیر بنایی و بازرگانی سوابق
4 پرویز فرجی مدیرکل بازرسی خدمات سوابق

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 3.9029652277629
Query time: 3.1544594764709