سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
شنبه, ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹ ۴۱۱۱۱
چچ

معرفی معاونین و مدیران

اعضای هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 عباس تابش معاون وزیر، رنیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان سوابق
2 رضا کوثری عضو هیات مدیره سوابق
3 وحید منایی عضو هیات مدیره سوابق
4 سیّد داوود موسوی عضو هیات مدیره سوابق
5 سید جواد احمدی عضو هیات مدیره سوابق

حوزه مدیرعامل

1 محمدرضا یزدانی مدیرکل حوزه مدیرعامل سوابق
2 قربانعلی رفیعی مدیرکل دفتر بررسی قیمت سوابق
3 مهرداد ایزدی مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سوابق
4 مجید ارغنده پور مدیر کل دفتر هماهنگی امور استانها و نظارت بر تشکلها و سرپرست روابط عمومی سازمان سوابق

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع
1 رضا کوثری معاون توسعه مدیریت و منابع سوابق
2 میریعقوب منیری مدیرکل تحول اداری و توسعه منابع انسانی سوابق
3 کاووس حسن پور مدیرکل امورمالی و ذیحسابی سوابق
4 حسین بابایی مدیرکل دفتربودجه و اعتبارات سوابق
5 فرزاد قانع مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سوابق

حوزه معاونت نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی
1 سیّد داوود موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سوابق
2 داریوش بهنود قاسمی سرپرست اداره کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سوابق
3 اسماعیل مهدی پور مدیرکل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سوابق
4 محسن حسینلویی سرپرست اداره کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سوابق

حوزه معاونت نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات
1 وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سوابق
2 سیّدمحمّدحسین مولاخواه سرپرست اداره کل نظارت بر خدمات سوابق
3 حسن اله یاری مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سوابق
4 اکبر تقوی شوازی سرپرست اداره کل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سوابق

حوزه معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات
1 سیدجواد احمدی خضربیگی معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سوابق
2 علیرضا رستمی سرپرست اداره کل بازرسی و امور قاچاق سوابق
3 سید مجتبی سجادی جزی مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سوابق
4 مجتبی ماجد مدیرکل بازرسی ویژه سوابق

آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 8.7144029140472
Query time: 7.6188695430756