سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۰:۵۵ ۳۰۶
چچ

گزارش وضعیت صنعت لوازم خانگی (تلویزیون، یخچال، فریزر، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی در کشور در سال 1396

چکیده

*تلویزیون

باتوجه به آمار و اطلاعات اخذ شده از شرکت های عمده تولیدکننده تلویزیون در کشور در سال 1396 میزان کل تولید حدود 1،300،446دستگاه بوده که در مقایسسه با سال قبل (1،534،561دستگاه) 15درصد کاهش داشته است. همچنین کل توزیع شرکت های مذکور در حدود 1،324،979 دستگاه بوده که در مقایسه با توزیع سال قبل (حدود 1،655،456دستگاه) حدود 20درصد کاهش داشته است که باتوجه به برآورد نیاز کشور به تلویزیون در سال 1396 (حدود2،200،000دستگاه) 60 درصد از نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین گردیده است.

* یخچال، فریزر و یخچال فریزر

مطابق آمار و اطلاعات اخذ شده از شرکت های عمده در زمینه تولید یخچال، فریزر و یخچال فریزر، در سال 1396 میزان کل تولید حدود 1،021،922دستگاه بوده که در مقایسه با تولید سال قبل (1،056،473 دستگاه) حدود 3 درصد کاهش داشته است. همچنین کل توزیع محصولات مذکور در سال 1396 حدود 1،108،282 دستگاه بوده که در مقایسه با توزیع سال قبل (1،023،479دستگاه) حدود 8 درصد افزایش را نشان می دهد که باتوجه به برآورد نیاز کشور به این محصولات (حدود2،000،000دستگاه)، حدود 55 درصد از نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است.

*ماشین لباسشویی

در زمینه ماشین لباسشویی آمار و اطلاعات اخذ شده از شرکت های عمده حاکی از آن است که در سال 1396 کل تولید صورت گرفته به میزان 882،266 دستگاه بوده است که در مقایسه با تولید سال قبل (860،975 دستگاه) حدود 2درصد افزایش داشته است. همچنین کل توزیع شرکت های مذکور حدود 860،486 دستگاه بوده است که در مقایسه با توزیع سال قبل (765،068دستگاه) حدود 12درصد افزایش داشته است که باتوجه به برآورد نیاز کشور به ماشین لباسشویی (حدود1،700،000دستگاه) حدود 51 درصد از آن توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است.

در جدول ذیل میزان تولید، فروش، واردات و صادرات انواع تلویزیون، یخچال، فریزر،
یخچال فریزر و ماشین لباسشویی در سال 1396 و مقایسه آن با سال 1395 نشان داده شده است .

نام محصول

مقایسه

واحد

سال 1395

سال 1396

درصد تغییرات

انواع تلویزیون

تولید

دستگاه

1،534،561

1،300،446

15%-

توزیع

دستگاه

1،655،456

1،324،979

20%-

واردات

میلیون دلار

0.4

0.15

63%-

صادرات

میلیون دلار

0

0.04

_

انواع یخچال، فریزر و یخچال فریزر

تولید

دستگاه

1،056،473

1،021،922

3%-

توزیع

دستگاه

1،023،479

1،108،282

8%

واردات

میلیون دلار

146

121

17%-

صادرات

میلیون دلار

4.7

10

112%

انوع ماشین لباسشویی

تولید

دستگاه

860،975

882،266

2%

توزیع

دستگاه

765،068

860،486

12%

واردات

میلیون دلار

35

28

20%-

صادرات

میلیون دلار

1.7

0.93

45%-

* اطلاعات مربوط به میزان صادرات و واردات براساس اطلاعات کارشناسی نشده موجود در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران درج گردیده است .

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۵۲.۶۷ کیلوبایت
تعداد دانلود : 40
فایل :
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 1.8864873250326
Query time: 1.1108862559001