سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۴ ۳۹۵
چچ

نگاهی به وضعیت تامین و توزیع کود اوره در سال 1396

چکیده:

با توجه به تنوع آب و هوا و نوع خاکهای مناطق کشور، مصرف کودشیمیایی وابسته به متغیرهای متفاوتی است به نحوی که تاکنون میزان واقعی از سوی وزارت جهادکشاورزی تعیین نگردیده است. کودهای شیمیایی امروزه نقش به سزایی برعملکرد کیفی و کمی محصولات کشاورزی دارند به نحوی که راندمان محصولات کشاورزی متاثر از تامین مناسب عناصر غذایی مورد نیاز خاکهای زراعی و باغی است.

با توجه به اطلاعات دریافتی از نهادهای مسئول در امر تولید و توزیع مصرف کودهای شیمیایی از جمله انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در سال 96 مقدار 5/5 میلیون تن اوره در کشور تولید شده که در مقایسه با سال 94 (حدود 9/3 میلیون تن) بالغ بر25 درصد و در مقایسه با تولید سال 95 به میزان 1/5 میلیون تن تقریبا 8 درصد افزایش داشته است.

میزان کود اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از سوی مجتمع های پتروشیمی، معادل 1.177.165 تن و به اتحادیههای تعاونی و روستایی معادل 455.692 تن بوده که در مجموع مقدار کود اوره تحویلی به وزارت جهاد کشاورزی معادل 1.632.857 تن بوده است. مقدار کل توزیع کود شیمیایی اوره در سال 96 معادل 1.632.857 تن که در مقایسه با توزیع 1.560.637 تن در سال 95 نزدیک به 5 درصد افزایش داشته است.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی توزیع کنندگان کود اوره در کشور می باشند که در سال 1395 مقدار 1.214.040 تن کود ازته، 418.199 تن کود فسفاته و 226.841 تن کود پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی و همچنین مقدار 455692 تن کود اوره توسط سازمان تعاونی روستایی کشور توزیع گردیده است.

قیمت فروش کود اوره به کشاورزان در سال 92 و 93 و 94 تا تاریخ دهم مرداد1395 ثابت و معادل 7000 ریال به ازاء هر کیلوگرم تعیین گردید و از این تاریخ تا پایان سال96 به استناد نامه شماره 54164 مورخ 10/05/95 معاونت اجرایی رییس‌جمهور، قیمت فوق با 10درصد افزایش به قیمت 7700 ریال به ازاء هر کیلوگرم اعلام و عرضه گردید. لازم به ذکر است قیمت فروش اوره توسط مجتمع های پتروشیمی به وزارت جهادکشاورزی در سالهای یادشده به ازاء هر کیلوگرم 6125 ریال و بدون تغییر بوده است.

قیمت جهانی اوره طی سال 96 در بالاترین مقطع زمانی مربوط به آبان ماه، معادل 279 دلار بر تن بوده است که با توجه به مقایسه نرخ جهانی آن درآبان ماه سال 95 (204 دلار بر تن)، حدود 37 درصد افزاش داشته است.

با توجه به بررسی معاملات بورس کالا ملاحظه می‌گردد در سال 1396 به ترتیب بالغ بر 136900 تن و 45393 تن اوره از سوی مجتمع‌های پتروشیمی در بورس عرضه ومعامله گردیده است.

با عنایت به ظرفیت و پتانسیل تولید کود اوره از سوی مجتمع های پتروشیمی کشور در سال 1396 واردات کالای اوره معادل 969 تن و مقدار صادرات کشور در همین سال بالغ بر 3.549.432 تن -کود اوره تولیدی از سوی مجتمع های پتروشیمی- بوده است.

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۴۸۷.۸۹ کیلوبایت
تعداد دانلود : 35
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.6590746243795
Query time: 0.96547285715739