سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
دوشنبه, ۰۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۴۳ ۸۸۱
چچ

گزارش بررسی وضعیت صنعت لوازم خانگی (تلویزیون، یخچال، فریزر، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی) در کشور در سال 1395

چکیده
*تلویزیون
باتوجه به آمار و اطلاعات اخذ شده از شرکت های عمده تولیدکننده تلویزیون در کشور در سال 1395 میزان کل تولید حدود 1،534،561دستگاه بوده که در مقایسه با سال قبل (1،382،272دستگاه) 11 درصد افزایش داشته است.همچنین کل توزیع شرکت های مذکور در حدود 1،655،456دستگاه بوده که در مقایسه با توزیع سال قبل (1،385،605دستگاه) حدود 19درصد افزایش داشته است که باتوجه به برآورد نیاز کشور به تلویزیون در سال 1395 (حدود2،500،000دستگاه) 66 درصد از نیاز توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین گردیده است.
 
* یخچال، فریزر و یخچال فریزر
مطابق آمار و اطلاعات اخذ شده از شرکت های عمده در زمینه تولید یخچال، فریزر و یخچال فریزر، در سال 1395 میزان کل تولید حدود 1،074،834 دستگاه بوده که در مقایسه با تولید سال قبل (943،338 دستگاه) حدود 14 درصد افزایش داشته است. همچنین کل توزیع محصولات مذکور در سال1395 حدود 1،017،555دستگاه بوده که در مقایسه با توزیع سال قبل (917،557دستگاه) حدود 11 درصد افزایش را نشان می دهد . که باتوجه به برآورد نیاز کشور به این محصولات (حدود 3،000،000 دستگاه)، حدود 34 درصد از نیاز، توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است.
 
*ماشین لباسشویی
در زمینه ماشین لباسشویی آمار و اطلاعات اخذ شده از شرکت های عمده حاکی از آن است که در سال 1395 کل تولید صورت گرفته به میزان 860،373 دستگاه بوده که در مقایسه با تولید سال قبل (499،502 دستگاه) حدود 72 درصد افزایش داشته است. همچنین کل توزیع شرکت های مذکور حدود 789،729دستگاه بوده است که در مقایسه با توزیع سال قبل (578،243دستگاه) حدود 37درصد افزایش داشته است که باتوجه به برآورد نیاز کشور به ماشین لباسشویی (حدود2،240،000دستگاه)، حدود 35 درصد از نیاز، توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است.
در جدول ذیل میزان تولید، فروش، واردات و صادرات انواع تلویزیون، یخچال، فریزر، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی در سال 1395 و مقایسه آن با سال 1394 نشان داده شده است .
 
واحد- دستگاه
نام محصول
مقایسه
سال1394
سال 1395
درصد تغییرات
انواع تلویزیون
تولید
1،382،272
1،534،561
11%
توزیع
1،385،605
1،655،456
19%
واردات
844
169
80%-
صادرات
15
0
_
انواع یخچال، فریزر و یخچال فریزر
تولید
943،338
1،074،834
14%
توزیع
917،557
1،017،555
11%
واردات
63.141
45،361
28%-
صادرات
37354
7،859
79%-
انوع ماشین لباسشویی
تولید
499،502
860،373
72%
توزیع
578،243
789،729
37%
واردات
74،146
42،272
43%-
صادرات
20،123
866
96%-
 
*اطلاعات مربوط به میزان صادرات و واردات براساس اطلاعات کارشناسی نشده موجود در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران درج گردیده است .
 


 
تعداد دانلود : 22
فایل :
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 1.3236834208171
Query time: 0.62072976430257