سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سه شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۳۷ ۶۲۰
چچ

نگاهی به وضعیت صنعت هواپیمایی کشور در سال 1390

امروزه حمل و نقل یکی از پایه های اساسی توسعه متوازن و پایدار کشورها بوده و شبکه های حمل و نقل با مولفه های علمی چون امنیت و اقتصاد ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است.
با مروری بر فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، همبستگی مستقیم بین توسعه حمل و نقل و افزایش نرخ رشد اقتصادی به وضوح قابل رویت می باشد. به عبارتی ارزش افزوده بخش حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم دارند و این همان دلیلی است که توسعه اقتصادی را به توسعه بخش حمل و نقل وابسته می گرداند و از آن به عنوان فعالیت های زیربنایی رشد و تحول اقتصادی یاد می نمایند. در کنار کلیه صنایع زیربنایی، صنعت حمل و نقل هوایی دروازه ورودی هر کشوری محسوب می گردد بدین جهت با توجه به چشم انداز سال 1401 استفاده از سیستم حمل و نقل هوایی مناسب و ایمن می بایست در اولویت برنامه های سازمان هواپیمایی کشور قرار گیرد.حال با توجه به وخامت شرایط تحریم حاکم بر صنعت حمل و نقل هوایی و نیاز به ارائه تصویری واقعی از سیستم ناوگان هوایی کشور، لازم است تمهیدات جدی در این خصوص اندیشیده شود.

تعداد دانلود : 20
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.2127532958984
Query time: 1.4146416982015