سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سه شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۳۵ ۱۳۰۱
چچ

بررسی وضعیت حمل و نقل ریلی بار و مسافر کشور در سال 90

در پایان سال 1390 خطوط راه آهن کشورمان به 12785 کیلومتر رسید که 9992 کیلومتر آن خطوط اصلی یعنی 2/78 درصد کل ( 8367 کیلومتر خط اصلی و 1625 کیلومتر خط دوم اصلی ) و 2793 کیلومتر خطوط فرعی ( صنعتی تجاری و مانوری ) بود .
در پایان سال گذشته تعداد لکوموتیو های مانوری و اصلی راه آهن 750 دستگاه ( با افزایش 46 دستگاه نسبت به سال قبل آن که 42 دستگاه آن متعلق به بخش خصوصی بود ) رسید که 171 دستگاه آن مانوری ( 23 درصد کل ) و 579 دستگاه آن اصلی ( 77 درصد کلکه 65 دستگاه آن متعلق به بخش خصوصی و 514 دستگاه متعلق به شرکت راه آهن ) بود . از 750 دستگاه لکوموتیو ، 478 دستگاه فعال و در گردش ( 64 درصد کل ) که 374 دستگاه آ¬ن اصلی بود . در سال گذشته روزانه حدود 400 رام قطار توسط لکوموتیوها در شبکه ریلی حرکت داشت که 125 تا 150 رام مسافری و 225 تا 260 رام باری بوده است .
در سال گذشته در بخش حمل و نقل ریلی مسافری ، مجموع واگنهای مسافری و خدماتی آن ( شامل رستوران، مولد برق ، مولد بخار ، حمل خودرو ، بیمارستانی ، پست و توشه) 9 شرکت ریلی خصوصی مسافری 2055 دستگاه واگن بوده است ( 6/63 درصد متعلق به شرکت رجاء و 4/36 درصد آن متعلق به هشت شرکت دیگر) . از 2055 واگن یاد شده ، 8/48 درصد آن واگن درجه یک ، 2/9 درصد واگن درجه دو ، 5/26 درصد اتوبوسی و خودکشش و 5/15 درصد آن خدماتی بوده است .
از 2055 دستگاه واگن ، میانگین عمر 2/26 درصد آن تا ده سال ، 5/5 درصد آن ده تا بیست سال ، 8/3 درصد آن بین 20 تا 30 سال و حدود 65 درصد دارای عمر بیش از سی سال است . از 2055 دستگاه واگن حدد 72 درصد آن فعال و مابقی ذخیره یا تحت تعمیر بوده است .
در سال گذشته 62576 رام قطار ( 69 درصد آن در مسیرهای بین شهری ، حدود 30 درصد در مسیرهای محلی و کمتر از یک درصد در مسیرهای بین المللی ) مسافران را از مبدا به مقصد رساند . همچنین تعداد صندلی ناوگان مذکور 75/32 میلیون صندلی و تعداد مسافران جابجا شده حدود 56/28 میلیون نفر ( 86 درصد در مسیرهای بین شهری ، 8/13 درصد مسیرهای محلی و کمتر از 2/0 درصد مسیرهای بین المللی ) بود .
در پایان سال 1390 تعداد واگنهای باری به 22082 دستگاه ( 15/14 درصد آن متعلق به شرکت راه آهن ج.ا.ا و 85/85 درصد آن متعلق به 31 شرکت بخش خصوص ) رسید که 5/89 درصد واگنهای مذکور در سرویس و فعال و 5/10 درصد آن تحت تعمیر بود . از 22082 دستگاه واگن مذکور حدود 91 درصد آن از انواع لبه بلند معدن ،
مخزن دار ، لبه کوتاه ، مسقف و مخصوص حمل غلات و 3/9 درصد مابقی از انواع مسطح ، کمرشکن ، حمل بالاست ، انتهایی ، یخچال ، مولد برق و سایر بوده است . ظرفیت واگنهای یاد شده 33/1 میلیون تن بوده است .
در پایان سال گذشته تناژ بار بار گیری شده توسط شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری حدود 33104 هزار تن بوده است ( با یک درصد کاهش نسبت به سال قبل آن ) که توسط 522138 واگن بارگیری شده است . از 33 میلیون تن مذکور ، حدود 71 درصد آن مواد معدنی ، 10 درصد مواد نفتی ، 8 درصد توشه ، مواد کشاورزی ، مواد غذایی و مواد صنعتی و 11 درصد مابقی سایر محمولات بوده است . از 33 میلیون تن بار بارگیری شده ، 30 درصد آن عملکرد صادره ، وارده و ترانزیت حمل کالا در شبکه ریلی کشور بوده است .
هیأت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا در خرداد ماه سال گذشته ، تعرفه حمل و نقل ریلی بار را به طور متوسط دوازده درصد و در آبان و آذرماه سالجاری طی دو مرحله به ترتیب به طور متوسط نوزده درصد و بیست و پنج درصد و در مجموع حدود 50 درصد نسبت به نرخهای سال قبل آن افزایش داد .
همچنین هیأت مدیره شرکت یاد شده در تیرماه سال 1390 ، نرخ بلیت کلیه قطارهای مسافری را به طور متوسط پانزده درصد و در بهمن ماه همان سال نرخ بلیت برخی از قطارهای مسافری شرکت رجاء را مجدداً بین 9 تا 87 درصد افزایش داد . این در حالی است که شرکت راه آهن ج.ا.ا در سالجاری طی چند مرحله نرخ بلیت قطارهای مسافری برخی از مسیرهای شرکتهای ریلی مسافری را بین 14 تا 350 درصد افزایش داد .

تعداد دانلود : 19
فایل :
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.6863780021667
Query time: 0.98727607727051