سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
سه شنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۴ ۱۴:۱۲ ۱۲۸۵
چچ

گاهی به وضعیت صنعت لوازم خانگی در کشور (تلویزیون، یخچال، فریزر، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی)

*تلویزیون
درحال‌حاضر شرکت های متعددی درزمینه تولید لوازم صوتی و تصویری در کشور فعال می‌باشند که مجموع ظرفیت اسمی مهمترین واحدهای تولیدکننده تلویزیون 3،904،500دستگاه می‌باشد. در سال 1393 شرکت سام الکترونیک با تولید 971،821 دستگاه با سهم حدود 49 درصد بیشترین میزان تولید را نسبت به کل تولیدات داشته است ضمن اینکه کل تولید سال مذکور 1،967،039 دستگاه بوده که در مقایسه با تولید سال قبل (1،581،987 دستگاه) حدود 24 درصد افزایش داشته است. همچنین کل توزیع تلویزیون در سال1393به میزان1،959،805دستگاه بوده و بیشترین سهم بازار انواع تلویزیون از بین شرکت‌های مورد بررسی نیز به شرکت سام الکترونیک با توزیع 960،841دستگاه تعلق داشته‌است که تقریبا49درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌است. لازم به ذکر است میزان نیاز کشور به تلویزیون در سال 1393 حدود 2,400,000دستگاه برآورد گردیده است که حدود82درصد از نیاز، توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین شده است.
*یخچال ، فریزر و یخچال فریزر
مجموع ظرفیت اسمی مهمترین واحدهای تولید کننده یخچال، فریزر و یخچال فریزر نیز در کشور 3،131،411دستگاه می باشد . شرکت های الکترواستیل و صنایع گلدیران به ترتیب با 197،740و 197،510 دستگاه و با سهم 16.3 درصد بیشترین میزان تولید و شرکت سینجر با 2،657دستگاه و 0.2 درصد سهم تولید،کمترین میزان از کل تولید (1،214،917) را به خود اختصاص داده اند. بیشترین سهم بازار انواع یخچال نیز با توزیع 186،397 دستگاه مربوط به شرکت صنایع گلدیران با 24 درصد سهم از کل توزیع(1،134،451) و کمترین آن به تعداد 5،260 دستگاه مربوط به شرکت ارج با 0.5 درصد سهم از کل توزیع می باشد . درارتباط با انواع یخچال نیز میـزان نیاز کشور درسال 1393 حدود 2,300,000دستگاه برآورد گردیده که تولید و توزیع صورت گرفته در این سال 49 درصد از نیاز داخل را تامین کرده و مابقی نیز از محل واردات رسمی و غیر رسمی تأمین می شود.لازم به ذکر است با اضافه شدن واحدهای تولیدی صنایع گلدیران و تکوین الکترونیک به جمع تولید کنندگان یخچال، ظرفیت اسمی و تولید انواع یخچال از رشد حدود 30 درصد برخوردار بوده است.
*ماشین لباسشویی
مجموع ظرفیت اسمی مهمترین واحدهای تولیدکننده انواع ماشین لباسشویی در کشور 2،740،000دستگاه می باشد که بیشترین آن مربوط به شرکت تکوین الکترونیک به میزان 720،000دستگاه و کمترین آن مربوط به شرکت برفاب به میزان 100،000دستگاه بوده که با دارا بودن ظرفیت اسمی ذکر شده به ترتیب 26% و 4% از کل ظرفیت اسمی را به خود اختصاص داده‌اند . همچنین بیشترین میزان تولید (304،128دستگاه ) مربوط به گروه صنعتی انتخاب (سپید مطهر) و کمترین آن نیز به میزان (4،836دستگاه) متعلق به شرکت برفاب به ترتیب با سهم 34درصد و 1درصد می باشد و بیشترین سهم بازار انواع ماشین لباسشویی نیز با توزیع 270،507 دستگاه مربوط به گروه صنعتی انتخاب (سپید مطهر) و کمترین آن به میزان 3،554دستگاه مربوط به شرکت سپهر الکتریک به ترتیب با سهم 36درصد و 5/0درصد می‌باشد. درارتباط با انواع ماشین لباسشویی میـزان نیاز کشور درسال 1393 حدود 1،400،000دستگاه برآورد گردیده بود که تولید و توزیع صورت گرفته در این سال حدود 53 درصد از نیاز داخل را تأمین کرده و مابقی نیز از محل واردات رسمی و غیر رسمی تأمین گردیده است . همچنین در دوره زمانی مذکور شاهد صادرات حدود19،450دستگاه انواع ماشین‌لباسشویی می باشیم.
لازم به ذکر است در گزارش حاضر با اضافه شدن شرکت های تکوین الکترونیک و صنایع گلدیران به جمع تولیدکنندگان ماشین لباسشویی ظرفیت اسمی انواع ماشین لباسشویی از رشد حدوداً 52% برخوردار شده است.
در جدول ذیل میزان تولید، فروش، واردات و صادرات انواع تلویزیون، یخچال، فریزر، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی در سال 93 و مقایسه آن با سال 92 نشان داده شده است .

تعداد دانلود : 20
فایل :
آدرس کوتاه شده:
فهرست طبقات
No Cache
Generate time: 1.8616414070129
Query time: 1.1414922078451